Thuiszorg
Antonius

Thuiszorg
Patyna

Deelwinkel
Makkum

Sociaal
Collectief

Gebiedsteam Leergeld Zuidwest Friesland

FysioMaks

Diëtetiek

Huisartsenzorg

Thuisbegeleiding Antonius

Casemanager dementie

Parkinson verpleegkundige

Welzijn op
recept

Bloeizone
Makkum

Hospice
Sneek

September
Witmarsum

Vrijwillige terminale thuiszorg

Humanitas – thuisadministratie

Budgetmaatjes Fryslân

Papierwinkel Makkum

Bibliotheek
Makkum

Buurtsportcoach (team FRL, Sudwest Fryslan)

Mantelzorg-ondersteuning Bolsward

De Voedseltuin
van Makkum