Âld
Makkum

Afdeling KNV
voor EHBO

Autocross
Club Makkum

Badmintonvereniging
Makkum

Bedrijven
website

Begrafenisvereniging
Makkum

Beleef het
in Makkum

Buurtvereniging
Oan ‘E Seedyk

Buurtvereniging
Try Yn Ien

Buurtvereniging
TerraNova

Commitee Dodenherdenking Makkum

Cultureel Podium Makkum

Doarpskrite
Makkum

Doortrappen
“fietsgroep
Makkum”

Dorp
Makkum

EHBO
vereniging Makkum

Fun
Factor Events

Gemeente
Súdwest-Fryslân

Gezondheidscentrum
Makkum

Groep
Forte

Gymnastiekvereniging
DES Makkum

HSV Ons Genoegen Makkum

Kaats Vereniging
Makkum

Koninginnevereniging
Makkum

Loopgroep
Makkum

Makkum Aantrekkelijk Duurzaam

Makkumer
Belboei

Makkumer
Merke

Mannenkoor
“De Flevo Sanghers”

Muziekvereniging
Hallelujah Makkum

Ondernemers
Vereniging Makkum

PKN kerk
Makkum

Plaatselijk Belang Makkum

RV Makkum
Twirre

Samar
Makkum

Scouting
Burdine

Stichting
Apollo

Sociëteit Eendragt Makkum

Steegjesfair
Makkum

Stichting Beach
Events Makkum

Stichting Cornelis Lely Pad

Dorpscentrum
Maggenheim

Stichting Frysk Tichelwurk

Stichting Historie
Grofkeramiek

Stichting
“Makkum Art”

Stichting Makkumer Skutsje

Stichting
it Preamke

Werkgroep –
it Reade Hert

Stichting
Leugenbollepop

Stichting Nieuw
Maggenheim

Stichting Noord Sumatra Documentatie

Stichting “riemen over en weer’

Stichting
St. Annaleen

Stichting van
Donia – Doniakerk

Stichting
Varend Erfgoed

Stichting Visserijdagen Makkum

Tafel van
Makkum

Tennisvereniging
Makkum

Vereniging
In ‘t Rêst

Vereniging Makkum
aantrekkelijk Duurzaam

Vereniging van Bedrijven (VvB) Makkum

Visserijdagen
Makkum

Vissersvereniging
“Hulp in Nood”

Voetbal Vereniging
Makkum

Vogelwacht
Makkum

Volkstuindersvereniging
Makkum

Volleybalvereniging
Makkum

Vrouwen Vereniging
Makkum

Watersportverening
Makkum

Watersportvereniging
Marina Makkum

Historisch
Wunseradiel

Wielrenteam Suderseetrein Makkum

IJsselmeer-
minnen

IJsvereniging
Makkum